ท่านต้องการให้ อบต.หัวถนน พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 10 )
55.56%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 4 )
22.22%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 1 )
5.56%
น้ำประปา ( 3 )
16.67%