หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
วัดหัวถนนใต้ (หลวงปู่ฮวด)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
ประเพณีไทยทรงดำ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
นายสมจิตร พุ่มเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
โทร. 081-284-9465
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-284-9465
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 

กิจกรรม

 

กิจการสภา

 
 

กระดานสนทนา
   
 
เบี้ยยังชีพ (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 203  ตอบ 1  
น้ำที่บ้านไม่พอใช้ต้องทำอย่างไรค่ะ (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 214  ตอบ 1  
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 198  ตอบ 1  
   
 
   
 
 
 

ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด ๑ [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 65 
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 70 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเ [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงลูกรัง/หินคลุกปรับปรุงถนน [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 170 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 129 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงลูกรัง/หินคลุกปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2 และหมู [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 164 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 124 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 125 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 120 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 116 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 113 
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 112 
   
 
   
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตั้งแต่วันที่ [ 22 พ.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ช [ 19 พ.ย. 2564 ]

   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
   
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว6669  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2789  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2784  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว152  [ 23 พ.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2756  [ 23 พ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2769  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว161  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.4/ว2755  [ 22 พ.ย. 2564 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2752 [QR code]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2741 [เอกสารแนบ 1 รุ่น 6] [เอกสารแนบ 2 รุ่น 7] [เอกสารแนบ 3 รุ่น 13]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
   
 
   
   
 
ที่ นว 0023.3/27651 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 27625 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27629 แต่งตั้งเจ้าหน้าทีตรวจสอบรายละเอียดโครการ รูปแบบรายการวงเงินงบประมาณ การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27627 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจวสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/27638 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/27636 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27298 ดำเนินการตามมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (เรื่องที่ลงระบบหายไป)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27292 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการำจหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27277 หารือแนวทางปฏฺิบัติกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขอผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27625 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ขอแก้ไข)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1186 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1190 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ.2565  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว27561 ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 27522 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30,33-34  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว27462 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว1167 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/1162 ขอเอกสารเพิ่มเติมเบิกเงินตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ (บึงเพียง) หมู่ที่ 1,5,7,9 บ้านดงเมือง (งวดที่ 2) สุดท้าย  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/7445 การใช้พื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ โครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27352 ประชุมซักซ้อมการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ขออภัยเรื่องล่าช้าครับ  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 27446 การเรียกคืยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญฯ  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
   
 
   
   
 
อบต.สระทะเล [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับกฤช กกต. แนะบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.นี้ มี 2 แ [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 43 
อบต.ทับกฤช จังหวัดนครสวรรค์แจ้งเตือน ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขต [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.เนินกว้าว ประกาศบัญชรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและขอให้ตรวจสอบ ประจำปี 2565 [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าตะโก วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรี [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.เก้าเลี้ยว เยี่ยม ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนและคันคลอง หมู่ที่ 6,2,5 และ 3 /ข้อมูลสาระสำคัญของส [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่สิงห์ โครงการทำบุญวันละ/ครั้งละ 1 บาท ปีที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะซื้ออาหารนม(โรงเรียน)ชนิดยูเอสที(ชนิดกล่อง) ขนาด 200 มิลลิเมตร เปิดเ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์)งานการศึกษา [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอร์รี่รถยก 45 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ชุมตาบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินขี้เหล็ก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งดจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
   
 
   
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 


อบต.บางตาหงาย จ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.บางตาหงาย เหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.วังม้า จ้างทำป้ายหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ขนาด 1 x 2 เมตร จำนวน 17 ป [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.วังม้า ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 19 กล่อง และถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 9 กล่อง [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.วังเมือง จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เจ้าหน้าที่รับ - ส่งหีบบัตร และ กปน./รปภ. ท [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.วังเมือง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์และคู่มืออื่น ๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.บางพระหลวง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.71-003 สายบ้านท่าดินแดง-บ้ [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.นครสวรรค์ออก จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงกลางแจ้งประชาส [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.แม่วงก์ จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ป [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.แม่วงก์ จ้างจ้างเหมารถเพื่อทำการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลื่อกตั้ง สมาชิก อบต.และผู้บริ [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.แม่วงก์ จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 โครงการ (โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหา [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนและคันคลองของพื้นที่หมู่ที่ 6,2,5 และ 3 รวมจำนวน [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.สระแก้ว ซื้อเครื่องปั่นไฟดีเซล(พร้อมเชื่อม) 5.0 กิโลวัตต์ เครื่องสกัดคอนกรีต และ เครื่อง [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.สระแก้ว ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลน์ LED โซลาร์เวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.สระแก้ว ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.สระแก้ว ซื้อวัสดุประจำหย่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.สระแก้ว ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.สระแก้ว ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ทต.บางมะฝ่อ จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธ [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.นากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ [ 26 พ.ย. 2564 ]

   
 
   
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หัวถนน พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

วัดหัวถนนใต้
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน 189 หมู่ 2 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
โทรศัพท์ : 056-387-060 โทรสาร : 056-387-062 E-mail : hutthanon@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
จำนวนผู้เข้าชม 1,945,708 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
อบต.หัวถนน
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10